Fasada

Prvo što se na nekom objektu uočite je njegovo pročelje tj. fasada. Osim estetske i dekorativne uloge, fasada služi kao "jakna", za toplinsku zaštitu.
TOPLINSKA ZAŠTITA FASADE s obzirom na veličinu površine je jedan od najvažnijih faktora toplinske zaštite objekta. Zbog sve strožih standarda u svezi očuvanja energije, struka zahtjeva sve "veću" i kvalitetniju toplinsku izolaciju na fasadi. Ušteda energije kod toplinski izoliranog objekta može biti do 60% u odnosu na neizolirani objekat.

Vezano uz toplinske izolacije objekta, u današnje se vrijeme najviše koriste kontaktni toplinski sustavi, odnosno Etics sustavi sa EPS pločama debljine 5,8 ili 10 cm (prema potrebi i većih debljina). Zovu se tzv. Stiropor fasade. Cijena stiropor fasade kreće se ovisno o debljini sloja stiropora, završnog sloja i zahtjevnosti izvedbe. Kada se ta investicija podjeli sa postotkom uštede energije i utroškom novca ljeti za hlađenje ili zimi za grijanje, odmah se dođe do računice o isplativosti te investicije. Osim financijske uštede u toplinski izoliranom objektu imate puno kvalitetniju ugodniju klimu u stanu ili kući.


Osim fasada sa stiroporom izvodimo i ETICS SUSTAVE od KAMENE VUNE,XPS PLOČA i drugih izolacijskih materijala.

Osim ETICS toplinskih sustava izvodimo i TERMO FASADE gdje se kao podložna žbuka koristi TERMO ŽBUKA debljine najčešće 4-5 cm.Nakon sušenja termo žbuke na nju se aplicira fasadna mrežica u fasadnom ljepilu.Tako pripremljena podloga služi za sve vrste završnih FASADERSKIH RADOVA.Takva vrsta fasade ima slabiju toplinsku izolaciju od toplinskih sistema pa se koristi gdje je potreba za toplinskom izolacijom manja. Na objektima gdje nema potrebe za toplinskom izolacijom koristimo cementno-vapnenu strojnu žbuku kao podlogu za fasaderske radove i takve fasade nazivamo KLASIČNE FASADE.


Izrada fasade

Fasada je lice i zaštita te prepoznatljivost svakoga objekta. Obiteljske kuće, zgrade i poslovni objekti bez fasada i njenih boja izgledali bi bezlično i nedovršeno. Osim estetske vrijednosti fasade imaju i druge bitne uloge kao što je toplinska izolacija i zvučna izolacija.

SCHWEPA - kompaktni fasadni toplinski sustavi

Staklena vlakna

Haering

Stiropor ili Demit fasade

 • uključivo s postavom cokl šina prema debljini stiropora
 • lijepljenje stiropora original ljepilom za stiropor
 • tiplanjem cijele fasade na odgovarajucim mjestima
 • postava kutnih vodilica s mrežicom
 • rabiciranje komplet fasade uključeno s prvim gletanjem
 • završno fino gletanje
 • grundiranje fasade i završna žbuka

Toplinske fasade (Termo fasade)

Izvodimo s termo žbukama, uključivo sa postavom početnih cokl šina, postavom kutnih vidra profila, cementnim špricom, termo žbukom temeljnom u debljini standardno 5 cm.

 • pregletavanje komplet fasade originalnom termo glet masom, a po potrebi komplet rabiciranje fasade
 • grundiranje i završna žbuka

Vapneno cementna fasada (Klasična fasada)

Vapneno-cementne fasade izvodimo sa vapneno-cementnom žbukom uključivo:

 • cementni špric
 • postava kutnih vodilica
 • rabiciranje na potrebnim mjestima
 • temeljna gruba žbuka u debljini 2-3 cm
 • grundiranje i završna žbuka.

Fasada može biti različite granulacije i strukture